Zdjęcia prac Chada McCaila udostępniła The Laurent Delaye Gallery