PROGRAM PUBLIKACJE INFO ENGLISH
NIEWIDZIALNA MAPA WROCŁAWIA
Pierwszy przewodnik po Wrocławiu stworzony przez ludzi niewidzących
 

sobota, 5 lipca 2008, godz. 18:00

Jak wygląda miasto, gdy nie można go zobaczyć?
O czym śnią niewidomi, jaki jest ich stosunek do sztuk wizualnych i co się "widzi" gdy się nic nie widzi?

Niewidzialna Mapa to pierwszy przewodnik, w którym po mieście oprowadzają osoby, które nigdy go nie widziały. W trakcie realizacji projektu Maciej Bączyk, inicjator i koordynator projektu, zarejestrował ponad 40 godzin rozmów z osobami niewidomymi i ociemniałymi. Dzięki temu przewodnik zawiera obszerną dokumentację, która udziela odpowiedzi na pytania m.in. o to, jak śnią niewidomi, jaki jest ich stosunek do obrazów i do metafor wizualnych dominujących w języku a wreszcie do samej sztuki. Docieranie do obrazu, jaki znalazł się na fotografiach, było możliwe dzięki ścisłej współpracy z niewidzącymi. Jednak odpowiedzialność za to, co ostatecznie zostało utrwalone na negatywach, z oczywistych powodów spoczywa na ich wykonawcy - Karolu Krukowskim. Na dołączonej do przewodnika płycie CD znajdą się zapisy dźwiękowe sfotografowanych miejsc.

Projekt Niewidzialna Mapa niekoniecznie mówi o równych szansach dla osób niewidzących. Mówi natomiast wiele o tym, jak zdeterminowani percepcyjnie i mentalnie jesteśmy przez zmysł wzroku. Czy wszyscy jesteśmy członkami społeczeństwa spektaklu? Opracowany dzięki spotkaniom i rozmowom z niewidomymi daje osobom uzależnionym od wizualnego przekazu możliwość przeżycia emocjonującej przygody intelektualnej w zupełnie obcym, choć własnym mieście.

Podczas wieczoru w Rastrze twórcy opowiedzą o projekcie, będzie można rownież zobaczyc wystawę audiowizulanych plansz prezentujących kilka miejsc opisanych w przewodniku.

Projekt sfinansowany przez Samorząd Miasta Wrocławia, zrealizowany przez Ośrodek Postaw Twórczych w latach 2005-2006.
www.niewidzialnamapa.pl
www.opt-art.net