PROGRAM PUBLIKACJE INFO ENGLISH
Mister Warszawy. Architektura mieszkaniowa lat 60. XX wieku to zbiór artykułów oraz fotografii ukazujący najciekawsze projekty architektoniczne i urbanistyczne realizowane w Warszawie tamtej dekady. Tytuł publikacji pod redakcją dr. Marka Czapelskiego nawiązuje do słynnego konkursu architektonicznego "Życia Warszawy" na najlepszy dom mieszkalny. Autorzy artykułów - dr Marek Czapelski, Tomasz Fudala, Agnieszka Skolimowska i Maria Sołtys, analizując architekturę wybranych osiedli zestawili śmiałe wizje architektów z trudną rzeczywistością PRL-u. Książkę wzbogaca obszerna część albumowa opracowana przez Karolinę Andrzejewską. Zawiera ona archiwalne fotografie autorstwa zapomnianych fotografików - Edmunda Uchymiaka, Mariana Sokołowskiego, Henryka Grzędy i innych. Artystyczne spojrzenie na blokowiska, zwrócenie uwagi na ich kompozycję oraz wysublimowane detale poszczególnych budynków - które dziś znikają pod grubą warstwą styropianu - pozwalają odkryć na nowo architekturę lat 60.

redaktor naukowy
Marek Czapelski
wybór i opracowanie części albumowej
Karolina Andrzejewska

Spis treści:
Marek Czapelski
"Mistery" i inni. O warszawskiej architekturze
Mieszkaniowej lat 60. i jej uwarunkowaniach


Tomasz Fudala
Mieszkanie z instrukcją obsługi.
Osiedle Sady Żoliborskie Haliny Skibniewskiej


Agnieszka Skolimowska
Modulor polski. Historia osiedla za Żelazną Bramą

Maria Sołtys
Piękne widoki - osiedle ZOR-Bielańska
(między Długą a Senatorską)

Łukasz Gorczyca
Blaski i cienie.
Osiedla w fotografii
i propagandzie wizualnej

ISBN 978-83-932884-6-5
Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy 
W