PROGRAM PUBLIKACJE INFO ENGLISH
Aneta Grzeszykowska "LOVE BOOK"
 
 

Koncepcja książki / Book concept: Aneta Grzeszykowska
Teksty / Texts: Krzysztof Pijarski, Walter Seidl
Projekt graficzny / Design: Michał Kaczyński
Tłumaczenie / Translation: Katarzyna Bojarska
Korekta / Proof reading: Soren Gauger, Katarzyna Szajowska
Druk / Printing: Argraf, Warszawa
Papier / Printed on: G-print 150 g/m

Nakład / Print run: 850
Wydano 150 numerowanych i sygnowanych egzemplarzy
w twardej oprawie, w tym 30 z oryginalną fotografią.
/ A run of 150 signed and numbered hardcover copies
was released, 30 of which included an original photograph.

Wydawca / Publisher:
Fundacja Raster
ul. Wspólna 63, 00-687 Warszawa, Polska / Poland
www.raster.art.pl

Dystrybucja / Distribution:
Motto Distribution
Skalitzer str. 68, 10997 Berlin, Niemcy / Germany
www.mottodistribution.com

ISBN 978-83-932884-1-0

W