PROGRAM PUBLIKACJE INFO ENGLISH

Plakaty z przeszłości i przyszłości, 2003
seria 6 sitodruków, edycja 100 numerowanych i sygnowanych egz.

Projekt przygotowany w ramach Targów Taniej Sztuki w Rastrze. Seria plakatów zaprojektowanych przez Sasnala do jego własnych wystaw, które miały miejsce w Rastrze do roku 2003 oraz do projektów, które mogłyby odbyć się w przyszłości. Plakaty zostały wydrukowane w tarnowskiej drukarni Tarnospin, objętej statusem zakładu pracy chronionej, z którą artysta współpracował przy większości swoich druków i książek artystycznych.Wilhelm Sasnal, Plakaty z przeszłości i przyszłości, 2003