PROGRAM PUBLIKACJE INFO ENGLISH
WILHELM SASNAL - Życie codzienne
PRACE - - - VIDEO - - - BIBLIOGRAFIA - - - DOKUMENTACJA PDF - - - WYSTAWY W RASTRZE - - - DOSTĘPNE PRACE

Życie codzienne w Polsce
w latach 1999-2001, 2001

książka wraz ze ścieżką dźwiekową na kasecie, 168 s., 1000 egz.
wyd. Galeria Raster, Warszawa i Bunkier Sztuki, Kraków

Książka - komiks towarzysząca pierwszej wystawie Sasnala w Rastrze. Historia dwóch lat z życia artysty - od pierwszych wakacji po ukończeniu studiów, przez nieskuteczne poszukiwanie pracy, narodziny syna aż po przeprowadzkę z Krakowa do Tarnowa. Pierwsza prawdziwie realistyczna książka o pokoleniu urodzonych w latach 70. Towarzyszy jej kaseta ze ścieżką dźwiękową, na której znajdują się utwory, których słuchają bohaterowie kolmiksu, m.in. Izraela, Kazika, Kryzysu, Świetlików. Poszczególne rozdziały książki, w miarę rysowania, były powielane przez artystę na ksero i dystrybowane wśród znajomych jako osobne zeszyty.

Wilhelm Sasnal, Życie codzienne w Polsce

Wilhelm Sasnal, Życie codzienne w Polsce

Wilhelm Sasnal, Życie codzienne w Polsce


Wilhelm Sasnal, Życie codzienne w Polsce


Wilhelm Sasnal, Życie codzienne w Polsce


Wilhelm Sasnal, Życie codzienne w Polsce


Wilhelm Sasnal, Życie codzienne w Polsce