PROGRAM PUBLIKACJE INFO ENGLISH

Pozytywy, 2002-2003
Cykl inscenizowanych fotografii, następnie wydrukowanych i fotograficznie zreprodukowanych

Seria fotografii, które odtwarzają słynne, historyczne zdjęcia prasowe w pozytywnej wersji, powtarzając schemat kompozycyjny oryginałów, ale zmieniając bohaterów i sens przedstawionych scen. "Cykl "Pozytywółw" jest kolejną próbą gry z traumą - komentuje Libera - Mamy zawsze do czynienia z zapamiętanymi widokami rzeczy, nie z rzeczami samymi w sobie. Chciałem użyć tego mechanizmu widzenia i pamiętania, dotknąć fenomenu powidoków pamięci. Te fotografie ["Pozytywy"] w istocie tak właśnie odbieramy - poprzez niewinne sceny przebijają flashbacki tych oryginalnych, okrutnych zdjęć. Owe "negatywy" wybrałem z własnej pamięci, ze zdjęć zapamiętanych z dzieciństwa."


Zbigniew Libera, Positives, 2002-2003
Mieszkańcy, 2002, fotografia, 120 x 180 cm

Zbigniew Libera, Positives, 2002-2003
Kolarze, fotografia, 120 x180 cm


Zbigniew Libera, Positives, 2002-2003
Cud, 2003, fotografia, 120 x 175 cm

Zbigniew Libera, Positives, 2002-2003
Robotnicy, 2002, fotografia, 120 x 175 cm